bg en

Критерии за номиниране

Благодарим Ви, че помагате за популяризирането на природозащитните успехи и инициативи в България!

Всички граждани, журналисти, неправителствени организации (НПО), институции и бизнес имат възможност да предложат своите номинации в една или повече от следните категории, стига да се отнасят за периода 22 май 2021 – 22 май 2022.

Номинациите трябва да са придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки. Може да номинирате директно във формата, която подготвихме: https://forms.gle/xvoNRcWAszvcXbh47 до 30 юни 2022

Повече информация за категориите и критериите за Награди за биоразнообразието и климата 2022
 
1. Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
Номинирайте кампанията, акцията или инициативата, която ви е впечатлила и вдъхновила. Тя заслужава вашия глас, защото е първа по рода си, защото е креативна, защото е увлякла много хора или е постигнала конкретен резултат с национално или регионално значение. Тя може да е разрешила природозащитен проблем, да е способствала за опазването и управлението на видове, местообитания или защитени територии, може да се бори и с последиците от климатичните промени. А може просто да е засилила гражданската активност и повишила вярата на обществото в собствената му значимост. В тази категория може да номинирате и инициативи от малки населени места. Това може да е кампания за спасяване на дървета в градска среда, на местната гора, река или дори почистване на квартала или училището. Инициативата, която номинирате, може да е на НПО, неформална гражданска група, активни граждани и доброволци, държавна институция или местната власт.

2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
В тази категория търсим най-значимата, обективна и смела публикация (разследване, предаване, видео репортаж, подкаст, фото разказ), която е провокирала отзвук в обществото и институциите. Тя е успяла да предостави нова, непозната до този момент информация по природозащитен проблем и намира отговори на значими за обществото въпроси. В категорията могат да бъдат номинирани отделни журналистически материали или серии публикувани в регионалните и национални електронни и печатни медии (печатни издания, новинарски сайтове, телевизии, радиа, подкасти, независими публикации).

3. Активист за природата
Той/тя е запален защитник на природата, доброволец, който помага на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието и борбата с климатичните промени, или е част от такава институция/организация. Активистът може да е публична личност, застъпник на някоя кауза или дори съседите ви, които се грижат за опрашителите и фиданките като споделят своите знания с останалите. Това може да са хората, които се противопоставят на използването на пестициди, грижат се доброволно за туристическата инфраструктура или алармират за проблеми, които застрашават околната среда и биоразнообразието във вашия град или село. Той/тя може да е навсякъде: на терен, в медиите, на публични събития, в интернет, в университет, институция или организация.
 
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
Имаме ли политици на местно или държавно ниво, които в рамките на своите правомощия активно допринасят за опазването на природата? Знаем ли кой, дали и как включва в политическия дневен ред теми за природата и климата? Кои са политиците, които внасят законопроекти, подготвени от експерти в природозащитата, задават въпроси в българския или европейски парламент, застъпват тезите на гражданското общество с реални действия, а не само на думи? Ако ги познавате, номинирайте ги тук.

5. Награда за отговорни бизнеси
В тази категория могат да се номинират бизнеси, които не само не оказват отрицателни въздействия върху природата, а чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове и местообитания. Това могат да са както големи корпорации, които имат специални екологични програми и подпомагат природозащитни дейности и граждански инициативи, така и малки фирми, които поначало са природосъобразни и имат отношение към природата и климата. В тази категория могат да бъдат номинирани и земеделски производители, и ферми, разположени в територии с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зони и защитени територии), които разбулват мита, че опазването на природата винаги е в противовес на бизнеса.

6. Награда за международен експерт с принос за българската природа
Според нас е важно да се отличат и международните експерти, които са дали своя принос за българската природа. Работили са всеотдайно за каузата, помогнали са за промяна на политиките на различни нива, включили са се в дейности, които са били от полза или са донесли промяна в страната ни. Идеята ни е да окажем внимание на личностите, експертите, отделните хора, които са помагали през годините без значение от организацията или институцията към която са работили.

Присъждането на Годишните награди се организира от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „GameON!”, финансиран от програма DEAR на ЕК.
Победители 2022
 1. Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
  2 резултата
 2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
  2 резултата
 3. Активист за природата
  2 резултата
 4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
  2 резултата
 5. Награда за отговорни бизнеси (по отношение на природата и климата)
  1 резултата
Номинирани 2022
 1. Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
  26 резултата
 2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
  11 резултата
 3. Активист за природата
  23 резултата
 4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
  7 резултата
 5. Награда за отговорни бизнеси (по отношение на природата и климата)
  7 резултата