bg en

"Пазители на водата" на Greenpeace - България

21
Чрез „Пазители на водата“ Грийнпийс България даде пространство на хората, които са запознати, загрижени и ангажирани или просто се интересуват от настоящето и бъдещето на водните ни блага да се съберат и действат заедно. Кампанията стартира през ноември 2021 и включваше серия от уебинари и регулярни информационни събития с помощта на експерти и учени от различни области за представяне на разнообразни теми като: въздействието на климатичните промени върху водоемите, влиянието на вецовете върху реките и биоразнообразието им; действията, с които бихме могли да опазваме водите и други. Като следваща стъпка на инициативата предстои и създаването на група, в която участниците ще имат възможност да се запознаят с други ангажирани хора от страната, да споделят проблемите, с които се сблъскват, и да търсят решения за справянето им заедно като общност.

За повече информация:
новина за кампанията