bg en
Пътеводител "За Балкана и хората"
Пътеводител "За Балкана и хората"
Запазването на равновесието между природата и развитието на селските райони стана мисия на екипа на проект "За Балкана и хората”, защото искахме да покажем, че зоните от мрежата Натура 2000, природните и националните паркове не са забранени територии, а напротив – те са гаранция за изграждането на успешен модел за местните хора, за бизнеса и за околната среда.
 
Повече