bg en

Христо Пешев

7
Безспорно знаем колко трудно е опазването на природата и още по-трудно е реинтродуцирането на конкретен вид (възстановяването му в среда, в която е изчезнал). Малко хора биха могли да опознаят до толкова един вид, че да успеят да го реинтрудуцират толкова успешно, колкото екипът на ФДФФ (Фонд за дивата флора и фауна). Фондът обаче нямаше да е толкова успешен без помощта, уменията и страстта на Христо Пешев. Христо Пешев е номиниран за доразработването и въвеждане на иновативен подход за локализиране на сериозни проблеми за биоразнообразието като отравяне и бракониерство, чрез интензивно наблюдение поведението на проследявани с GPS лешояди (действащи като детектори), както и широкото популяризиране на същата, чрез висококачествено фотографиране, видеозаснемане и компютърни визуализации. За съжаление, лешоядите и голяма група животни - хищници и тревопасни, са обект на бракониерство и отравяне, в много случаи трудни за установяване и адресиране. Христо Пешев доразработи и въведе интензивното проследяване на лешоядите с предаватели в реално време онлайн и свързано с това посещение на терен, което разкрива все повече и повече преки и косвени проблеми за лешоядите, хищници като вълка, мечката, чакала и др., както и горещи точки на конфликти диви животни/човек и/или бракониерство. Разработването и въвеждането на този метод е геймченджър и Христо успява да докаже това, чрез своята работа на терен и публикувани научни статии. След като е поставил над 30 GPS предавателя на белоглави и черни лешояди, в момента той буквално наблюдава всички колонии на белоглави лешояди на Балканите през телефона си и сигнализира местните власти и активисти, в случай на установено проблемно поведение в проследяваните птици.

За повече информация:
https://bnt.bg/news/parvoto-za-30-godini-bebe-kartalche-se-izlyupi-v-kotlenskata-dolina-v298454-295744news.html
https://enovina.bg/novina/blagoevgradchanin-postavi-sateliten-predavatel-na-novorodeno-cherno-leshoyadche-20481/