bg en

Критерии за номиниране

наградите
????????????Годишни награди за биоразнообразие и климат' 2023 ????????????са вече тук, а с тях започва и ????️публичното гласуване за най-любимите и заслужили активисти, журналисти, бизнеси - непримиримите примери за българското общество.
????Всеки, който иска да подкрепи своя фаворит, може да го направи лесно във фейсбук събитието до 29.09 - 14:00 часа.
❓Как да го направите?
✅Влезте във ФБ събитието
✅Отворете раздела с публикациите (дискусията), където ще откриете всички номинации по категории в галерии с изображения и описание към всяко.
✅Намерете вашия фаворит и гласувайте като харесате конкретната публикация.
✅Споделете с приятели. Нека вдъхновим заедно възможно най-много хора.
????Кой ще отнесе наградите на публиката решавате вие! ????

Присъждането на Годишните награди се организира от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „GameON!”, финансиран от програма DEAR на ЕК.

Условия

На 22 май – Международният ден на биологичното разнообразие, Българска фондация Биоразнообразие дава старт на кампанията за номиниране на най-ярките постижения в опазването на природата и климата у нас. Специален акцент на тазгодишното 12-то издание са непримиримите примери за борбеност, отдаденост и постоянство в българската природозащита. Примерите, които ни вдъхновяват, провокират и променят средата, в която живеем.

Номинирането е публично и  всеки може да предложи своите фаворити в една или повече категории, стига да се отнасят за периода 22 май 2022 – 22 май 2023. Номинациите, както винаги, са само положителни, защото с негативните случаи обществото ни се сблъсква постоянно.

Крайният срок за набиране на номинации в кампанията за 2023 г. е 30 юни (удължен до 10 юли). Те ще се събират чрез формата за номинации, придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки, разпределени в 6 категории:
1. Най-успешна кампания
2. Най-добър журналистически материал
3. Активист за биоразнообразието и климата
4. Инициативи с локално значение
5. Политик с най-голямо внимание към българската природа и климат
6. Награда за отговорни бизнеси

Годишните награди за биоразнообразие ежегодно отличават най-активните кампании през годината, най-смелите журналисти, най-отдадените активисти и най-загрижените за природата представители на бизнеса и политиката.

И тази година номинираните ще получат оценка както от жури от изявени общественици и популярни личности, така и от публиката, която ще може да даде своя глас в социалните мрежи.

Присъждането на Годишните награди се организира от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „Game On| Don't let climate change end the game”, финансиран от програма DEAR на ЕК.

За повече информация: Йорданка Динева, ръководител проект Climate Game On – 0896 798902

Подробности за всяка категория

1. Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
Номинирайте кампанията, акцията или инициативата, която ви е впечатлила и вдъхновила. Тя заслужава вашия глас, защото е първа по рода си, защото е креативна, защото е увлякла много хора или е постигнала конкретен резултат с национално или регионално значение. Тя може да е разрешила природозащитен проблем, да е способствала за опазването и управлението на видове, местообитания или защитени територии, може да се бори и с последиците от климатичните промени. А може просто да е засилила гражданската активност и повишила вярата на обществото в собствената му значимост. В тази категория може да номинирате и инициативи от малки населени места. Това може да е кампания за спасяване на дървета в градска среда, на местната гора, река или дори почистване на квартала или училището. Инициативата, която номинирате, може да е на НПО, неформална гражданска група, активни граждани и доброволци, държавна институция или местната власт.

2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
В тази категория търсим най-значимата, обективна и смела публикация (разследване, предаване, видео репортаж, подкаст, фото разказ), която е провокирала отзвук в обществото и институциите. Тя е успяла да предостави нова, непозната до този момент информация по природозащитен проблем и намира отговори на значими за обществото въпроси. В категорията могат да бъдат номинирани отделни журналистически материали или серии публикувани в регионалните и национални електронни и печатни медии (печатни издания, новинарски сайтове, телевизии, радиа, подкасти, независими публикации).

3. Активист за природата
Той/тя е запален защитник на природата, доброволец, който помага на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието и борбата с климатичните промени, или е част от такава институция/организация. Активистът може да е публична личност, застъпник на някоя кауза или дори съседите ви, които се грижат за опрашителите и фиданките като споделят своите знания с останалите. Това може да са хората, които се противопоставят на използването на пестициди, грижат се доброволно за туристическата инфраструктура или алармират за проблеми, които застрашават околната среда и биоразнообразието във вашия град или село. Той/тя може да е навсякъде: на терен, в медиите, на публични събития, в интернет, в университет, институция или организация.
 

4. Инициативи с локално значение
Знаем, че обявяването на защитени територии, воденето на съдебни дела и организирането на национални кампании не е лесна работа и ангажира множество хора, обикновено съсредоточени в големите градове. Това обаче не означава, че локалните инициативи в по-малките населени места са по-малко значими, а точно обратното – те са катализатор, провокиращ глобално действие. В тази категория може да номинирате именно личности и инициативи от малки населени места. Това може да са съседите ви, които се грижат за опрашителите и фиданките като споделят своите знания с останалите. Това може да са хората, които се противопоставят на използването на пестициди, грижат се доброволно за туристическата инфраструктура или алармират за проблеми, които застрашават околната среда и биоразнообразието.

 
5. Политик с най-голямо внимание към българската природа
Имаме ли политици на местно или държавно ниво, които в рамките на своите правомощия активно допринасят за опазването на природата? Знаем ли кой, дали и как включва в политическия дневен ред теми за природата и климата? Кои са политиците, които внасят законопроекти, подготвени от експерти в природозащитата, задават въпроси в българския или европейски парламент, застъпват тезите на гражданското общество с реални действия, а не само на думи? Ако ги познавате, номинирайте ги тук.

6. Награда за отговорни бизнеси
В тази категория могат да се номинират бизнеси, които не само не оказват отрицателни въздействия върху природата, а чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове и местообитания. Това могат да са както големи корпорации, които имат специални екологични програми и подпомагат природозащитни дейности и граждански инициативи, така и малки фирми, които поначало са природосъобразни и имат отношение към природата и климата. В тази категория могат да бъдат номинирани и земеделски производители, и ферми, разположени в територии с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зони и защитени територии), които разбулват мита, че опазването на природата винаги е в противовес на бизнеса.
Победители 2023
 1. Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
  2 резултата
 2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
  2 резултата
 3. Активист за природата
  2 резултата
 4. Инициативи с локално значение
  2 резултата
 5. Награда за отговорни бизнеси
  3 резултата
Номинирани 2023
 1. Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
  18 резултата
 2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
  19 резултата
 3. Активист за природата
  12 резултата
 4. Инициативи с локално значение
  15 резултата
 5. Награда за отговорни бизнеси
  6 резултата