bg en

Опръстенителeн лагер на Дуранкулак

2
Опръстенителният лагер на Дуранкулашкото езеро е научно изследване, организирано от НПМ при БАН, ИБЕИ при БАН, СДП БАЛКАНИ, Branta Birding Lodge & Conservation Centre и г-н Патрик Бергкамп, опръстенител от Холандия. Началото е поставено през 2019 с цел да се събират данни за есенната миграция в района и оттогава лагерът се провежда всяка година с помощта на десетки доброволци.
Основната му цел е да подпомогне изучаването на миграцията на птиците по Западночерноморския прелетен път "Виа Понтика". Това става като се опръстеняват колкото може повече от прелитащите птици. Опръстеняването е един от най-простите и ефективни методи за изучаването на птиците и тяхната миграция, позволява да се следи както движението им в рамките на дадена територия, така и миграцията на дълги разстояния от и до техните места за зимуване. Опръстеняването често е и единственият начин да се наблюдава продължителността на живота при птиците и възрастта, в която достигат полова зрялост и започват размножаване. Така се събират и данни за степента на оцеляване, причини за смърт, възрастов състав и размер на популацията за даден вид птица.
По време на лагера се обучават също така нови изследователи и опръстенители на птици, както и доброволци от всички възрасти, с интереси към изучаването и опазването на природата. Именно доброволците и даренията, с които се осигурява и поддържа научно-техническата и битова база на лагера, са основната движеща сила на лагера. Без тази подкрепа лагерът не може да продължи дейността си по изследване на дивата природа на България.
През 2021 лагерът беше проведен в периода 14 август - 30 октомври като събра 89 експерти и доброволци, както и повече от 15 деца под 15 години. А резултатите от него са повече от впечаляващи - за 79 дни упорита работа са уловени 16884 птици от 86 вида. Това е най-високият резултат досега от 2019 г. насам.
За повече информация:
ФБ страница на лагера
Лекция на доц. д-р Петър Шурулинков за лагера