bg en

Съвременен цирк за климатичните промени "WeLand"

25
„WeLand“ e съвременен цирк, въздушна акробатика и музика на живо на преносима мащабна сцена. Основното послание е климатичната промяна и въздействието върху човешкото население - страдащите от бедствия, наводнения, топене на ледовете, опустиняване и пожари. Спектакълът ни кара да се замислим за малките неща и ни провокира да станем част от глобалното въздействие за подобряване на климата, като променим нашето мислене, поведение и нагласа. Седем циркови артисти, акробати, четирима музиканти изнасят представлението в София на 23, 24 и 25 юли 2021 г. Това е първата спирка на европейско турне на Цирк MagdaClan, част от ClimateOfChange – комуникационна кампания на италианската организация WeWorld и още 15 европейски партньори, целяща да информира младите хора за връзката между промените в климата и климатичната миграция. Избраната форма на въздействие - съвременен цирк, стъпва на изкуството, за да може по по-достъпен и привличащ малки и големи начин да предаде посланието, че екологичната криза е криза на съвременното общество, за преодоляването на която са нужни действия и промени в начина ни на живот“, казва Любомира Колчева, директор на фондация „ЕкоОбщност“. „Радваме се, че усилията на италианските ни партньори доведоха до успешно въвличане в тази кампания на хора от света на изкуството, за да можем заедно да предадем посланието за климатична промяна - чрез съвременния цирк. Изменението на климата има силно въздействие върху всички нас. Изкуството ни помага да разберем мащаба и мястото на всеки човек в промяната и ни мотивира да бъдем част от нея." Другите дейности в международния проект, чийто партньор в България е Фондация ЕкоОбщност, включват научни и теренни изследвания, дебати в училища и университети, петиция в подкрепа на политики за глобална климатична справедливост и др.

Информация за проекта: