bg en

Лидл България за инициативата им "Ти и Lidl за по-добър живот"

Лидъл
„Ти и Lidl за по-добър живот“ е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България, която компанията стартира през 2017 г.  Тя  се осъществява в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум. Инициативата подкрепя социално значими проекти на неправителствени организации в цялата страна и има за цел да помага хората в различните региони в страната да водят по-качествен и пълноценен живот, като инвестира в областите образование, околна среда, култура и историческо наследство и активен начин на живот. По програмата могат да кандидатстват граждански организации от цялата страна  (сдружения, фондации, читалища, училищни настоятелства и други организации с нестопанска цел) като всеки проект получава до 10 000 лв. На 13 май 2022 г. стартира и петото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“.  В периода 13 май - 10 юни компанията отдели по 3 ст. от всеки касов бон, а събраният фонд ще бъде използван за подкрепата на проектите. През 2021 компанията подкрепи 6 проекта в категория околна среда с 43 769 лв. Подкрепените проектите са в областите: Варна, Дуранкулак, Монтана, Смолян и Шумен, а дейностите им са свързани с почистване на езера, облагородяване на градските пространства, кампания срещу използването на пластмаса и проблема с намаляването на пчелните популации.