bg en
Номинирани 2016
 1. Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието
  22 резултата
 2. Най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа
  13 резултата
 3. Активист за природата
  23 резултата
 4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
  5 резултата
 5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси
  9 резултата
Победители 2016
 1. Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието
  2 резултата
 2. Най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа
  3 резултата
 3. Активист за природата
  3 резултата
 4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
  2 резултата
 5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнесиb
  2 резултата
 6. Награда за цялостен принос
  1 резултата