bg en

Александър-Константин Йовчев

5
Александър-Константин Йовчев е завършил биология в СУ със специализация зоология-ентомология. Специализирал e върху надсемейство Scarabaeoidea. Дългогодишен администратор на най-голямата група за насекоми в България - "Насекомите и ентомолозите". Александър Йовчев е автор на редица научнопопулярни статии, свързани с популяризирането на гражданската наука в България, като трудовете му са достигнали стотици хиляди читатели към днешна дата. Статиите му са публикувани в Наука Офнюз, Дневник, а негови интервюта - в БНТ и др. телевизии. Същевременно подпомага популяризирането на членестоногите, достигането на основни знания по ентомология до всички, които обичат природата и желаят да знаят повече за нея.

За повече информация:
Статия в Офнюз-Наука
Интервю в БНТ