bg en

Специална награда за ръководството на екипа на МОСВ

9
От декември 2021-ва до края на юли 2022-ра Борислав Сандов като министър на околната среда и водите заедно с екипа си - Тома Белев, Георги Стефанов, Иван Велов и др. успяха да постигнат сериозни и дълго чакани успехи за природозащитата и само за няколко месеца допринесоха за придвижването на казуси, блокирани от 20 години. Актуализираха бюджета, така че за следващата година са предвидени над 41 милиона лева повече за политики за околна среда и климат, предприеха мерки за спиране на 7 от 18 наказателни процедури срещу България, спряха емблематични незаконни строежи като този в местността "Поляните" в Синеморец, затвориха ТЕЦ Брикел и ТЕЦ „Марица 3" в Димитровград, въведоха забрана за отглеждането на американски норки в България.
МОСВ постави под необходимата им защита повече територии и вековни дървета, отколкото последните осем правителства взети заедно.
Бяха приети заповеди за обявяване на 41 зони от Натура 2000 и 11 планове за действие за опазване на застрашени растителни и животински видове.