bg en

Николай Танчев

12
Николай Танчев е активен граждански застъпник от гр. Варна. Има висше икономическо образование със специалност „туризъм”. Участва активно в екологични инициативи, туристически работни групи и кампании в помощ на зелени политики. "Застъпвам се за силни каузи чрез мерки, политики и реформи за регионално развитие и устойчив растеж." - казва той. А каузите, които подкрепя са: градската зелена система,  публични права като достъпа на гражданите до минералните води, чисти въздух и води, устойчиво развитие на района, биоразнообразие, кръгова икономика и екосъобразно управление на отпадъците и др. Той е активист и срещу замърсяването на Варненското езеро и климатичните промени.