bg en

Камен Бакърджиев

14
Ландшафтен архитект по образование, художник по талант, производител на цветя по занимание, природозащитник по душа. Родом от Сакар и завърнал се на село, където създава „Цветята на Камен“ и работи за съживяването на своя роден край. Той е един от администраторите на фейсбук групите "Сакар - опознай непознатата" и "Растенията в България". Участва и съдейства за организацията на събития на местно ниво - велотурове, младежки лагери, лекции и експедиции на експерти и любители  ботаници. Заедно с община Тополовград и БФБ предприемат изследване на чешмите и микроводоемите, които за съжаление през последните години пресъхват.