bg en

Емилия Вачева

22
Емилия Вачева е учен - активист, херпетолог - занимава се с изследване и опазване на влечуги и земноводни като дисертацията й е посветена на гущерите. Завършила е магистратура по "Зоология на гръбначните животни" и докторантура по херпетология в Природонаучния музей към БАН, а по настоящем работи в Института по биоразнообразие и екосистеми изследвания ИБЕИ - БАН. Влюбена в планината и науката, тя успява да предаде любовта си както на възрастни, така и на деца. Участва като доброволец в различни образователни дейности. Активен участник в кампанията за спасяване на Кресненското дефиле. Помага за преодоляването на страховете на хората към змиите, но и затова да научим повече за животни, които традиционно обичаме - напр. костенурките, на които често вредим, именно като си ги вземем вкъщи за домашни любимци. Част от заниманията й през изминалата година са: предложение за нова защитена местност за опазване на алпийски тритони (в Трънско), Oпознай богатствата на Кресненския пролом – разходка за малки и големи в района на м. Мело при гр. Кресна, лагерите за деца във Влахи и в центъра за костенурки в с. Баня, празник за Лазаровден в Природонаучен музей в Черни осъм, младежки лагер в Сакар. Тя подпомага с научни данни и надгражда съдържанието на детската книга по истински случай -  за миграцията на на планинските жаби Rana Temporaria "Жабокът Витан" на Емилия Зафираки, като по този начин авторите провокират интерес в малките читалите към екологията и биоразнообразието в България.