bg en

"Климатека" за информационните им кампании за климатичните промени

6
Климатека е научнопопулярна платформа, която създава авторско съдържание като превежда науката за климата на достъпен език. Автори в платформата са учени и експерти, които създават статии и анализи на достъпен език, като целта на платформата е по-информирано общество по темата. В последната година Климатека бележи развитие като броят на авторите е нараснал от 12 до над 25 автора, Климатека е публикувала над 85 авторски статии, които са били препубликувани над 500 пъти в други български медии. А експертите от екипа са участвали в над 80 медийни интервюта. В последната година Климатека започна и реализацията на проекта “Журналистика и наука за климата”, в който организира поредица от събития за учени и журналисти, целящи подобряване на диалога помежду им и по-ефективно отразяване на темата за климатичните промени. От началото на 2022 г. Климатека реализира и нов формат – “Пресклуб Климатека”, в рамките на който, учен от общността ѝ представя актуална тема или проблем, свързана с климатичните промени специално за журналисти.
За повече информация:
Какво се случва в района на Седемте езера в Рила – как влиянието на климатичните промени и променящите се условия правят езерата уязвими
Прилепите и климатичните промени – опазване на застрашени видове в едно различно бъдеще