bg en

Десислава Лещарска

5
Като част от партньорството на в. Капитал със Зелени Балкани, Дневник, Дарик Радио и Хоби ТВ по проекта "Натура 2000 в България - Нови хоризонти" Десислава Лещарска е разработила в периода май 2021 - май 2022 4 статии за икономическите ползи от Натура 2000 и биоразнообразие, публикувани в Капитал. Статиите са източник на полезна информация, задълбочен анализ и са ценна част от първото по рода си партньорство между национална природозащитна НПО и три различни медии с национално покритие за популяризиране на Натура 2000 и ползите от нея. Един изключително нужен отговор на черния ПР срещу природозащитните организации и дейностите им, който се разпространяваше през последните няколко години от други медии.

За повече информация:
„Поморийското езеро и неговите съкровища“
"Приказка за лешояда"
"Старите гори - Ноевият ковчег на човечеството"
"Непознатите делфини"