bg en

Кампанията за връщане на обжалването на втора инстанция в ЗООС

16
И тази година на биоразнообразието не мина без протести. Причината бяха поредните промени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Проектозаконът, внесен от МОСВ и МС, връщаше възможността за обжалване на втора съдебна инстанция на екологичните оценки и оценките за въздействие на околната среда на т.нар. "обекти от национално значение". Една чакана от всички ни промяна на закона, която щеще да възстанови отнетите ни през 2017-а конституционни права от правителството на ГЕРБ. В края на месец февруари обаче изненадващо именно депутати от управляващата коалиция от ПП и ДБ внесоха отново предложение за отмяна на правото на обжалване на втора инстанция.
Това предизвика мощно обществено недоволство и даде началото на няколко месечна кампания, която обедини 33 неправителствени и граждански организации, между които: инициативата "Зелени Закони", (инициатор и основен двигател на кампанията), организациите членки на Коалиция "За да остане природа в България", сдружение "Балканка", Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Правосъдие за всеки, Форум Гражданско участие, Да запазим Корал и много други. Кампанията включваше становища срещу връщането на "поправката ГЕРБ", протести, срещи с депутати, писма до депутатите, съобщения до медиите и др. Кампанията предизвика сериозен медиен и обществен отзвук и принуди депутатите да внесат контра предложение - компромис - който гласеше, че обжалването на втора инстанция ще бъде възможно, но... през 2024 година. Компромис, който не беше приет от обществото и предизвика ново напрежение.
И въпреки че не успяхме да се поздравим с окончателен успех, кампанията успя да обедини природозащитници, защитници на човешките права, застъпници за съдебната реформа, правни експерти и активни граждани и беше мощен израз на желанието ни да защитим правото ни на здравословна среда и чиста природа. Право, което не може да бъде нарушавано дори заради изграждането на национални обекти.

За повече информация:
Становище на 33 организации в подкрепа на двуинстанционното обжалване
Прессъобщение на Коалиция "За да остане природа в България"