bg en

Био България / Harmonica

harmonika
Брандът harmonica символизира не само продукти, създадени по методите на биологичното земеделие. В работата си се стремят да се грижат и най-важното - да не вредят, да работят така, че да има минимални вреди за климата, за биоразнообразието и за здравето. "Мисията ни е да променяме начина, по който хората възприемат храната. И да се грижим! Защото тази земя е "наша" временно и трябва да я предадем нататък." - казват те.
В биофермите на harmonica животните са на свободна паша през топлите месеци, а през студените се хранят с произведен в самата ферма биофураж. Как се отглежда той? Коси се високо, за да може при следващия дъжд водата да се поеме много бързо. Земята не се оре, тори се обилно с оборски тор, прави се само едно окопаване и се сее. Така растенията съхраняват влагата и могат да живеят и растат спокойно между дъждовете. С две думи - взима се малко за хората, но и се оставя достатъчно за нея, за Земята.
В биофермата има живот за всички - буболечки, охлювчета, пчели - около 30% повече видове растения, насекоми и птици и над 50% повече живот изобщо, в сравнение с конвенционалните ниви. "Ние сме „био“, защото спазваме законите на природата.", казва един от фермерите на harmonica Николай Чернокожев.
А в мандрата на Хармоника, където се "раждат" вкусните млечни продукти на бранда са постигнали 100% зелен ток. Токът се набавя от възобновими източници и е с 0 директни емисии. За една година се спестяват около 50 тона CO2.