bg en

Кампания "Миля за египетския лешояд" на БДЗП

ger
Египетският лешояд е световно застрашен вид и една от най-бързо изчезващите птици на планетата. Единственият мигриращ лешояд, срещащ се все още на Балканите, а България е страната, която все още е „крепост“ за вида на полуострова.
Всяка година те се впускат в най-амбициозното състезание на живота си – миграцията! До Африка и обратно към България. Дължината на маршрута в посока е 5000 км, атмосферните условия „динамични“, а предизвикателствата по „трасето“ им са на живот и смърт. Това прави тези птици едни от най-отдадените атлети и вдъхнови идеята за кампанията „Миля за египетския лешояд“, стартирала в рамките на проект „Нова надежда за египетския лешояд“, координиран от БДЗП. Целта е да се разкрие повече за невероятния живот на египетските лешояди и предизвикателствата пред тяхното оцеляване, давайки възможност на всеки един от нас да измине поне 1,6 км (1 миля) в името на тези величествени герои.
Кампанията беше гост на множество маратони по целия миграционен път на птицата – на Балканите и в Близкия Изток, за да достигне до най-големия и колоритен маратон в света – Тhe Great Ethiopian Run, където опазването на египетския лешояд и изграждането на безопасна за птиците енергийна инфраструктура беше основното послание на състезанието през 2021 година. Над 12 000 състезатели бягаха в името на птицата, а милиони хора бяха докоснати от каузата, тъй като страната е една от основните територии за зимуване на вида.
Посланието на събитието беше допълнено и от стратегически важна стъпка – подписан Меморандум за разбирателство (MoU) между институции в Етиопия, осигуряващ хармония между развитието и управлението на енергийната инфраструктура в страната, от една страна, и мигриращите и други уязвими птици в Етиопия, от друга.