bg en

Национален конкурс за изработване на климатична картичка с послание на РИОСВ-Пловдив и Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН

00
Двете организации са номинирани за съвместна инициатива - проведения национален конкурс за изработване на климатична картичка с послание. Инициативата бе организирана по повод Световния ден за борба с климатичните промени - 15 май 2022 година и бе обвързана с една от най-големите заплахи и предизвикателства за живота на нашата планета - изменението на климата.
В конкурса имаха право да участват деца над седем години и възрастни от цялата страна, които се вълнуват от темата за опазване на околната среда и проблемите, пред които е изправено човечеството, вследствие на климатичните изменения. Съдържанието на картичките трябваше да кореспондира с темата на конкурса и чрез тях младите творци да пресъздадат отношението си към природата и климата, да дадат по артистичен начин съвет, препоръка или идея как да пазим природата и да смекчим негативните ефекти от климатичните промени. Освен това картичките трябваше да съдържат и текст с послание.
В творческата надпревара се състезаваха 186 картички, изработени от деца и млади хора от 23 общини в страната. По повод отбелязването на 15 май – Световния ден за борба с климатичните промени част от получените творби бяха изпратени до общественици, от чиято воля в най-голяма степен зависи предприемането на действия за смекчаването на ефекта от тях - министъра и зам.-министрите на околната среда и водите, кметове на общини и други. Инициативата вдъхнови и пловдивската Образцова математическа гимназия, чиито ученици изработиха 12-метрова картичка с послание.

За повече информация
Отличените в конкурса