bg en

Капитал

6
Капитал от години е представител на т.нар. „сериозна журналистика“. Материалите им се характеризират с коректно представяне на всички страни, познаване на детайлите и спецификата на темите, хронологично проследяване на събитията и сериозни и задълбочени анализи и разследвания. Капитал са номинирани за поредица от разследващи статии за: фотоволтаици в защитена зона Айтоска планина, застрояване на Черноморието и Атанасовско езеро и др.

За повече информация:
Красимир Гергов и Валентин Златев планират голям соларен парк край Поморие
Асфалт и розово фламинго