bg en

Горски център "Чатъма"

chatama
В сърцевината на Горски център “Чатъма” от самото му създаване през 2009 г. е заложено развиването му като обучително средище, място за събиране на единомислещи хора и организации, които имат дейности, свързани с опазването на природата.
През годините ГЦ “Чатъма” беше място, широко отворено за посещения, което екипът оцени като частично неудовлетворяваща практика. В предходните години наблюдаваха силно “консуматорско” ползване на мястото и природните ресурси, които го заобикалят и го правят неповторимо. Сега отново и с още повече знание и усилия са си поставили за цел да го върнат към първоначалния му замисъл и да доразвият вече действащи идеи, и вече виждат положителните резултати.  
Горският център се състои от реставрирани къщи с предимно естествени материали. Токът е от фотоволтаици и всички са насърчавани  да  го ползват пестеливо. На разположение  на  гостите  са компостни тоалетни и слънчева баня с вода, стопляна от слънцето. Всички по възможност си отнасят сами отпадъците. До мястото се стига трудно с кола по горски път, което отказва част от посетителите да стигат с автомобила си и често ходят пеша и с лодка, организирана от домакините. На място се готви с местни продукти като се полагат усилия за намаляване на хранителния отпадък. Гостите имат възмжност да наемат колела, каяци, кану, да се придвижват по въжена градина и да се разходят в района с водач или насоки от домакините.
На Чатъма се провеждат и детски лагери сред природата за обучаване на подрастващи на отношение към природата и спорта на открито.
За себе си екипът на Чатъма си е поставил следните цели:
•  да увеличи броя на организираните посещения с обучителна цел за деца и възрастни;
•  да продължи активно провеждането на детски и семейни приключенски лагери, въвеждаме нови програми;
•  да включва повече беседи за богатството на заобикаляща ни среда във всички програми;
• да стимулира посещения, комбинирани със спортни активности като планинско колоездене, каякинг и други, които да покажат както атрактивността на мястото, така и щадящите начини за пребиваване сред природата и ползването на ресурсите ѝ.