bg en

Критерии за номиниране

Всички граждани, журналисти, неправителствени организации (НПО), институции и бизнес имат възможност да предложат своите номинации до 22 август 2020 г. в следните категории:
 
1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието и климата
 
Номинирайте кампанията (акция/дейност), която ви е впечатлила и вдъхновила. Защото е била първа по рода си, защото е креативна и/или добре подготвена, защото е увлякла много хора или е постигнала конкретен резултат. Кампанията (акцията/дейността) може да е разрешила природозащитен проблем, да е способствала за опазването и управлението на видове, местообитания или защитени територии/зони, да се бори с последиците от климатичните промени. А може да е засилила гражданската активност и повишила вярата на обществото в собствената му значимост. Това може да е кампания (акция/дейност) на неправителствена организация, на местна инициативна или гражданска група, на държавна институция или местна власт.

2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа  и климатичните промени
 
Търси се най-значимата, обективна, дръзка публикация/предаване/разследване на журналист или издание, която е провокирала отзвук в обществото и институциите, предоставила е нова, непозната до този момент информация по природозащитен проблем, намерила е отговори на значими за обществото въпроси. Могат да бъдат номинирани отделни журналистически материали или серия от материали на електронни, печатни медии, телевизионни, радио, регионални и национални медии.

3. Активист за природата
 
Той/ тя е запален защитник на природата, доброволец, който помага на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието или работи в институция / организация за защита на природата и влиянието на климатичните промени. Възможно е да се номинира публична личност, застъпник на някоя кауза. Той/тя може да е навсякъде: на терен, в медиите, на публични събития, в парламента, в интернет, в университет, институция и организация.
 
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
 
Имаме ли политици на местно или държавно ниво, които в рамките на своите правомощия активно допринасят за опазването на природата? Знаем ли кой, дали и как включва в политическия дневен ред теми за природата и климата? Кои са политиците, които внасят законопроекти, подготвени от експерти в природозащитата, задават въпроси в българския или европейски парламент, застъпват тезите на гражданското общество с реални действия, а не само на думи? Ако ги познавате, номинирайте ги тук, за да стават все повече.

5. Награда за отговорни бизнеси
 
В тази категория могат да се номинират бизнеси, които не само не оказват отрицателни въздействия върху природната среда, а чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове или местообитания и/или имат специални програми или даряват за природозащитни дейности и граждански инициативи. Това могат да са както големи корпорации и малки фирми, така и земеделски производители и ферми, разположени в територии с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зони и защитени територии). Както и такива, които имат отношение към климатичните промени или се борят за намаляване на негативното им влияние.
 
6. Награда за международен експерт с принос за българската природа
Това е нова категория, която има за цел да отличи международни експерти, които са дали своя принос за българската природа. Работили са всеотдайно за каузата, помогнали са за промяна на политиките на различни нива, включили са се в дейности, които са били от полза или са донесли промяна в страната ни. Идеята ни е да окажем внимание на личностите, експертите, отделните хора, които са помагали през годините без значение от организацията или институцията към която са работили.

 
След като изпратите номинации в отделните категории на: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София, ул. Триадица 6, офис 504 «За Годишните награди», екип на БФБ ще ги обработи и публикува за публично гласуване, след което победителите ще бъдат обявени на официална церемония.
 

Очакваме вашето активно участие в номинациите и церемонията по награждаването, за да превърнем събитието в истински празник за тези, които имат заслуга за опазването и популяризирането на природата на България или са спомогнали за промяна на законодателството. За да продължаваме да бъдем една от водещите европейски държави по отношение богатство на запазени видове и местообитания. 

 
Присъждането на Годишните награди се организира от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „GameON!”, финансиран от програма DEAR на ЕК.
 
Победители 2020
 1. Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
  2 резултата
 2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
  2 резултата
 3. Активист за природата
  2 резултата
 4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
  2 резултата
 5. Награда за отговорни бизнеси (по отношение на природата и климата)
  2 резултата
 6. Награда за цялостен принос
  1 резултата
Номинирани 2020
 1. Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
  23 резултата
 2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
  11 резултата
 3. Активист за природата
  11 резултата
 4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
  3 резултата
 5. Награда за отговорни бизнеси (по отношение на природата и климата)
  10 резултата