bg en

Обученията "Застъпници за природата" на АПБ и СДП БАЛКАНИ

22
От юли 2021 до март 2022 г. бяха проведени обучения „Застъпници за природата“ на живо във всичките 28 области на страната, както и още едно допълнително в София, което се излъчваше от страницата на АПБ във фейсбук. Обученията бяха организирани по едноименния проект на двете организации. Целта на обученията бе да представят характеристиките на зеленото застъпничество, включващо познаване и използване на природозащитното законодателство, обжалване на планове и инвестиционни намерения, унищожаващи природата, организиране на природозащитни кампании, подаване на сигнали, търсене на информация и др. Програмата на обученията се основава върху Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество, който служи като практично помагало за всеки, който иска да предприеме действия по защитата на реки, гори, планини, зелени площи и др., но не разполага с предварителна теоретична или практична подготовка как да го направи. Освен презентационна, обученията включваха и дискусионна част, в която публиката задаваше въпроси към експертите. В обученията на живо взеха участие 358 души от цялата страна. С най-много участници бяха обученията във Велико Търново, Бургас, Пловдив, Кърджали, Русе, Враца и Стара Загора. Темите, които предизвикаха най-голям интерес бяха: опазване на дърветата в градска среда, опазване на горите, застрояване и ОУП, отпадъци и защитени територии. Обученията позволиха да се създадат нови и да се подсилят вече изградени партньорства между граждански активните хора по места и природозащитните организации. Срещите на живо дадоха възможност на местните хора да се обърнат за експертна подкрепа от двете организации, като например по казуса в с. Върбовка, общ. Павликени и др. Категоричната обратна връзка на участниците е, че обученията на живо са много важни и трябва да продължат да се провеждат, за да се насърчат повече хора да са граждански активни и да вземат участие във вземането на решения по отношение на околната среда и природата.

За повече информация:
Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество