bg en

КОИ СА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2007

Единодушно и категорично журито в състав Магдалена Малеева, Ивайло Вътев, Герасим Герасимов и Георги Лозанов реши, че Кампанията за 2007 г. е тази за Странджа, независимо, че най-голямата й активност бе в края на юни и началото на юли (т.е. след изтичане на срока за номинациите). Това безспорно е кампанията, която въвлече граждани от всички възрасти, НПО, институции и медии. Кампанията, която няма свои организатори и затова наградата ще бъде парти за всички онези, които имат принос в запазването на парк Странджа. Това според нас ще бъде най-добрият начин да благодарим на хората, които отделиха от времето и енергията си за каузата „Странджа”. В средата на октомври ще организираме купон на открито с музика и танци и с възможност да привлечем нови съмишленици за природата.

В категорията „Най-добър журналистически материал” наградата също  категорично бе присъдена на Албена Пино от в-к Дневник, която през последната година се наложи като един от най-компетентните журналисти по всички теми, свързани с Натура 2000, защитените територии и т.н. Тя обаче върна връченият й чек и отказа да приеме паричният му еквивалент. Средствата от нейната награда ще бъдат използвани за партито за Странджа. 
Важно е да се отличат и два вестника, които през цялата година демонстрират ангажираност и компетентност по темите, свързани с опазването на природата – ежедневникът Дневник и седмичникът Капитал. Те получават специална награда - фотоси от района на „Зеления пояс”.

В категорията „Най-добро управление на защитена територия” най–много номинации получиха Дирекциите на Природните паркове, което е доказателства, че именно те са институциите, които най-добре се справят с нелеката задача да опазват и да популяризират поверените им територии. Често  Дирекциите на парковете влизат в сериозни конфликти с инвеститори или общини, които обслужват интереси, различни от тези на природата и те, заедно с НПО се явяват „стожери” на природозащитата. Те са тези, които упорито работят за превръщането на парковете в привлекателни туристически дестинации и осигуряват възможност за поминък на местните хора. В тази категория наградата печели Дирекцията на ПП “Странджа”, защото освен споменато по-горе – се бориха докрай за запазване статута на парка и не се отказаха от опазването му.

Специална награда за управление на защитена територия получава г-н Васил Петров – бившият директор на Национален парк “Рила”, за това, че докрай отстоява интересите на държавата и обществото за опазване на най-големия национален парк като общоевропейско богатство. Неговата награда е участие в обменното пътуване до Природен парк „Лонско поле” в Хърватска. 

В категорията Дарител за биоразнообразието, награда не се присъжда. Номинирани бяха чуждестранни правителства, които традиционно подкрепят природозащитни проекти, но не и български дарители, които са отделили от средствата си, за да подпомогнат опазването на нашата природа. Изключение прави инициативата на магазин „Стената”, които заделят 5 % от стойността на определени стоки за опазване на природата, а през последната година за кампанията „За да остане природа в България”. 

Още по-скромен бе списъкът на номинираните общини – едва три. Много често най-големите природозащитни конфликти са именно с тях, защото някои от тях са защитници на големите инвеститори, които без колебание посягат на природата. Но ние вярваме, че има и такива, които наистина искат да опазват и да развиват природните дадености на тяхна територия. Такава е Община Струмяни, която изпълнява множеството проекти за популяризиране и опазване на биоразнообразието и особено за намаляване на конфликта между хората и хищниците.

Всеки от носителите на наградите получи символичния „Зелен пояс”, изработен от децата от читалище «Просвета» - Бургас и „чек” за 500 лв. Награждаването се финансира на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, но два от чековете за «победителите» са осигурени от една екологична неправителствена организация – Фонд за дивата флора и фауна и списанието «Екология и бизнес».

Номинации

За най-добра кампания, свързана с опазване на биоразнообразието

1. Кампанията Натура 2000 – 2 номинации
2. Кампанията за Странджа - 7
3. село Маджаре - 1
4. Кампания “За да остане природа в България” - 3
5. Мониторинга на обикновените видове на БДЗП - 1
6. Федерация Зелени Балкании по-конкретно Константин Дичев - 1
7. БДЗП, Зелени Балкани, СДП Балкани, WWF DCP, ИУЦЕ - за подготовка на документацията за Екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България и промяна на нормативната база за нея - 1
8. Гражданско присъствие пред Министерски съвет всеки четвъртък относно пълнотата на мрежата НАТУРА 2000 у нас (19 акции) - 1
9. Кампания за Странджа и за природата - НЧ Просвета, М. Търново - 1
10. Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора - 1
11. Съвместна акция на РИОСВ и РСПБЗН – Пазарджик за почистване на щъркелово гнездо от прораснали клони в с. Черногорово - 1

За най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа

1. Странджа - бунт срещу грозното - Ясен Бориславов, в-к Сега, 12. 07.2007 -1
2. Вестник Капитал - 2
3. Албена Пино за серия материали в "Дневник - 4
4. в. "Дневник" - 4
5. Екатерина Войнова, в-к Дневник - 2
6. вестник "Седем" - 1
7. Цветелина Атанасова – Канал 1 - 1
8. Асен Йорданов за "кръстоносния поход - Странджа" - 1
9. Мария Димитрова, радио България - 1
10. Валерия Чанкова от бТВ - 1
11. Ани Цолова - БТВ за предаванията за Странджа - 1
12. Елица Грънчарова от вестник The Sofia Echo - 1
13. Новинарският екип на телевизия ТВ 7 - 1
14. Поредицата от материали на Добромир Видев от Inforadio - 1
15. Милка Денева – регионален великотърновски вестник „Янтра днес” - 1

За най-добро управление на защитена природна територия

1. Васил Петров - директор на Национален парк “Рила” - 4
2. Дирекция на Природен парк “Странджа” - 3
3. Сдружение за дива природа „Балкани” - 1
4. Природен парк "Витоша" - 1
5. Дирекция на Природен парк „Българка” 2

За дарение/дарител в областта на биоразнообразието

1. Холандското Правителство(МАТРА Грантовете) - 2
2. Франкфуртското Зоологическо Дружество - 1
3. Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество - 1
4. Магазин Стената - 1
5. Горичка, bTV, Toyota и Американският колеж - 1

За община с принос за опазване на биоразнообразието

1. Община Кюстендил - 1
2. Oбщина Малко Търново - 1
3. Община Струмяни - 1

Годишни награди 2007

За втора поредна година БФБ ще раздаде Годишните награди за опазване на биоразнообразието. Идеята е да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата.
Желанието ни е да бъдат поощрявани граждани, неправителствени организации и медии да опазват или да популяризират българската природа, а също така и да бъдат поощрявани институциите, изпълняващи съвестно задълженията си по Закона за защитените територии и Закона за биоразнообразието, въпреки оказвания върху тях натиск.
Тази година предлагаме някои промени в категориите, за да отговорим на променената ситуация в страната и да провокираме обществен интерес и в по-различни области. Номинацията за цялостен принос ще се дава веднъж на 5 години, но предлагаме 2 нови категории. Жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на наградите за Биоразнообразие. Наградите, които представляват символичен „Зелен пояс”, както досега ще бъдат раздадени през септември.

Карегории и критерии

Всички граждани, журналисти, неправителствени организации и институции имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Критерии:
• обществена значимост
• ефект от кампанията (акцията/дейността)
• отзвук от кампанията (акцията/дейността) – изпълнение на поставените цели, провокиране на обществен дебат, отговори от заинтересовани страни, отразяване от медиите и др.
Кой може да бъде номиниран?
• цяла кампания, отделна акция или дейност 
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от неправителствена организация, местна власт, държавна институция или отделни граждани
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от повече от една организация/институция

2. Най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа
Критерии:
• значимост на публикацията 
• обективност на материала
• отзвук от публикацията (провокиране на обществен дебат по проблема, коментари, отговори от заинтересовани страни, разследвания и др.)
Кой може да бъде номиниран? 
• журналистически материал от електронни и печатни медии (или серия от материали)
• журналистически материал от регионални и национални медии
• един журналист може да участва с повече от един материал

3. Най-добро управление на защитена природна територия
Критерии: 
• популяризиране и създаване на положителен имидж на управляваната територия
• създаване на атрактивни обекти и възможности за привличане на повече посетители
• запазване на управляваната територия от посегателства
• разрешаване на значим за защитената територия проблем
Кой може да бъде номиниран?
• държавни институции, местни власти, НПО, които управляват защитена територия 

4. Награда за дарение/дарител в областта на биоразнообразието
Критерии:
• нужно е по подходящ начин да бъде показано дарението, свързано с биоразнообразието (документи, снимки, публикации и др.)
Кой може да бъде номиниран?
• Фирми, организации, граждани, които са направили дарение 

5. Награда за община с принос за опазване на биоразнообразието

Критерии: 
• популяризиране и създаване на положителен имидж за биоразнообразието и защитените територии / зони 
• създаване на атрактивни обекти и възможности за привличане на повече посетители
• запазване от посегателства на ценни територии и видове в рамките на общината 
• разрешаване на значим за общността проблем, свързан с опазване на биоразнообразието;
Кой може да бъде номиниран?
• Всяка българска община

Номинациите трябва да са свързани с периода 22 май 2006 – 22 май 2007, времето, когато според нас изтича една година на биоразнообразието (22 май е Международният ден за опазване на биоразнообразието). 
Очакваме вашите предложения до 31 юли 2007 г. 18.00 ч. на e-mail: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София 1303, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет.2 «За Наградите». По-голяма тежест ще имат номинации, придружени с кратка обосновка.