bg en

ФБ група Растенията в България

17
Това е група за любители и професионалисти ботаници и дендролози, чиято страст е изучаването и разпознаването на растителния свят на България. Тук е мястото да споделите снимки на растенията, които са ви направили впечатление, когато се разхождате из природата в България и искате да разберете повече за тях.  Групата е насочена към диворастящите растителни видове от флората на България и има 30,422 члена до момента. Групата е източник на полезна информация за растенията, както и на събития, свързани с популяризирането им като курсове по ботаника, изложби на цветя, информационни кампании и др.