bg en

Кампанията "Стената на пчелите" на "Да спасим пчелите"

4
През месец май 2021 година по време на кампанията си "Стената на пчелите" фондация "Да спасим пчелите" изрисуваха 30 метрова стена в гр. София, като инициативата има за цел да повиши вниманието върху пчелите. Кампанията е осъществена с подкрепата на Посолството на Република Словения и с безвъзмездния труд на артистите от Sofia Graffity Tour. Това е първата стена в България, посветена изцяло на важността на пчелите за екосистемата. Стената може да бъде видяна в парк "Свети Никола", в град София. Също така те организираха лекции в различни училища на тема "Важността на пчелите за екосистемата". А на 22 юли 2021 стартира и първия епизод от съвместния проект на Фондацията и Люба Попова "Люба и пчелите" - една история за градското момиче и природата... за пчелите и живота на пчеларите. "Пчелите са изключително важни за природата и аз съм на мнение, че колкото повече се говори за проблема с изчезването им, толкова повече хората ще започнат да се интересуват от важността им и следователно ще помагат за тяхното опазване в световен мащаб." - казва един от организаторите на кампанията.
За повече информация:
Сайт на фондация "Да спасим пчелите"