bg en

УниКредит Булбанк, Зелен ден 2022

1
УниКредит Булбанк и нейните дъщерни дружества в България провежда целенасочена подкрепа за развитие на устойчива икономика, в това число изграждане на добра екологична среда на живот. Освен че банката настройва своя портфейл според ESG факторите и подкрепя клиентите си в прехода към устойчив зелен бизнес, финансовата институция инвестира в изграждане на познания и култура в ESG сферата у своите служители. Единият начин е чрез масирани обучения и трейнинги, които повишават знанията на служителите, а другият е чрез инициативи, които допринасят за опазването на природата и живот в синхрон със съхранена околна среда.
Една от тези инициативи, е провежданият от 2011 г. насам „Зелен ден“, в който служителите на Уникредит Булбанк се включват в различни доброволчески инициативи и дейности за опазване на природата. През 2022 г. доброволческата инициатива на УниКредит в България беше на 14 май, като част от Националната доброволческа програма на банката. В кампанията се включиха над 800 служители на банката и техните семейства, които помогнаха с доброволчески труд на екологични каузи в 12 защитени местности в София, Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Варна, Бургас и Благоевград. Дейностите бяха свързани със засаждане на цветя, саниране, почистване, разкопаване, ремонтиране, боядисване и т.н. Доброволците и семействата им не просто отделиха време и сили, но и го направиха по най-ефективния начин – на малки групи и според потребностите на всяко място. Заедно със служителите си в инициативата се включиха и членовете на Управителния съвет на УниКредит Булбанк. Кампанията се проведе с водеща организация за проекта Българска фондация Биоразнообразие, но по места се включиха и местни НПО или други организации: Ботаническата градина на БАН, Цветята на Камен, Парк Витоша, Приятели на Биосферен резерват Червената стена, Туристическо дружество Приста, Фондация Кайлъка, Зелени Балкани, Национален парк Рила, Ботаническата градина в Асеновград.
Освен „Зелен ден“ банката има и многобройни инициативи по посока намаляване на хартията, пластмасата и използването на електричество в сградите си. Предлага и банкови продукти, свързани с опазването на околната среда като лизинги за електромобили, иновативни дебитни карти от еко материали и др.