bg en

Проект "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти", изпълняван от Зелени Балкани, Хоби ТВ, Дневник, Капитал и Дарик радио

11
Нови хоризонти е първата по рода си  информационна кампания за Натура 2000 (като мащаби, степен на въздействие и използвани медийни канали) - партньорство между национална природозащитна НПО и три различни медии – Дарик радио, Капитал и Дневник и ХобиТV. Организаторите използват „флагови-натура-видове“, за да популяризират природозащитата и да допринесат за решаването на принципни проблеми/ като различни незаконни практики,  увреждащи защитените зони и видовете, предмет на опазване. В проекта участват медийни партньори, управляващи различни комуникационни канали - радио, ТВ, информационен уеб сайт, печатна медия, които имат милионна аудитория, на територията на цялата страна и се ползват с доверие. Всичко това, съчетано с дейностите "очи в очи", провеждането на фокусирани към различни стейкхолдъри работни среши, разпространението на множество издания и кампании по всички онлайн канали на партньорите прави проекта уникален като покритие и въздействие, не само на национално, но и на европейско ниво. Именно по тази причина му е дадено името  „Нови хоризонти“, тъй като той на практика прехвърля  ограниченията на осъществяваните до момента кампании.
Като част от дейностите по проекта за периода май 2021 - май 2022, въпреки Ковид кризата са организирани: 60 събития на територията на цялата страна – отбелязване на важни природозащитни дати, участие във фестивали и други обществени прояви; събития са проведени в 14 населени места от цялата страна; повече от 13 800 деца, млади хора и други граждани са участвали непосредствено в дейностите „очи в очи“;  международният ден на НАТУРА 2000 за периода май 2021 – май 2022 беше отбелязан с 27 събития в 15 населени места, с участието на над 2000 граждани; 17 презентации с участието на 320 деца; викторина с участието на над 400 ученици беше посветена на НАТУРА 2000; мултимедиен проектор в Стара Загора излъчи над 400 часа видеоматериали за опазване на природата; 14 ТВ репортажа бяха изготвени от екипа на HobbyTV и показани над 840 пъти по трите ТВ канали на партньорите; екипът на Дарик радио разработи 8 радио-предавания; 60 радио-репортажа. 12 радио-анонса бяха излъчени общо 380 пъти в ефира на Дарик радио и 6 информационни клипа бяха излъчени 1000 пъти; 82 публикации бяха изготвени от партньорите от Дневник и стигнаха до хиляди потребители чрез портала DnevnikBg;  Пътуващата изложба за НАТУРА 2000 беше експонирана в  11 града; Проведен беше един уебинар, насочени към средите на бизнеса, в които участваха над 78 участника на живо и стотици други гледаха на запис. Изготвени до момента бяха 4 статии за икономическите ползи за природата, разпространени чрез абонамента на вестник Капитал с 29 000 потребители и на сайта на икономическия анализатор; Издание за приноса на НПО сектора в България бе разпроснтранено чрез вестник Капитал до 7900 абоната и в още 1100 копия за свободно разпространение; дейностите по проекта бяха отразени в над 250 медийни публикации.