bg en

Национална гражданска инициатива „Да спасим Кресненския пролом – в памет на Боян Петров“

15
През 2022 г. вече почти 25 годишната кампания за спасяването на Кресненското дефиле продължи с нови сили, нови идеи и интересни акции. Беше създадена Националната гражданска инициатива „Да спасим Кресненския пролом – в памет на Боян Петров“. Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле/пролом“ стартира кампанията за наименоване на алтернативната отсечка извън пролома на името на Боян Петров. Във връзка с кампанията беше пусната подписка за събиране на подкрепа със старт в рамките на програмата на Дни на предизвикателствата през март 2022. На 1 юни, подписката беше приета от премиера Кирил Петков, като хора от Коалицията имаха възможност да изложат визията си за алтернативна отсечка извън пролома и да обменят идеи с премиера. Представители на коалиция „Да спасим Кресненското дефиле“ са включени в 3 работни групи към МРРБ и МОСВ, където се борят за опазване на този богат на биоразнообразие район. Коалицията подпомогна първата работна група към МОСВ като включи учени, които изиграха съществена роля за избора на цели за Натура 2000 зоната.

За повече информация:
сайт на Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле/пролом“