bg en

Елена Тилова

11
Доброволец на Зелени Балкани от 1998г. - 5 години. Организирала е информационна кампания за Западни Родопи, експедиции по р. Дунав и р. Марица. От 2004г. работи в Зелени Балкани като през годините е привлякла стотици доброволци за каузата. Има съществен принос за подобряване на административния капацитет и устойчивостта на организацията. Като е координирала работата по публичността (сайтове, социални мрежи и др.) , комуникацията с медии и други групи ключови стейкхолдъри. Допринесла е за подобряване и на вътрешната организация на Зелени Балкани. Ръководител на над 15 природозащитни проекти и участник като служител или доброволец в над 50 проекта. Активен участник в редица граждански инициативи като "Спаси Пирин" и много други. Автор на документацията за над 8 защитени територии, част от които обявени. Един от авторите на единствения план за управление на пещера в защитена територия. Активен участник в изграждането на Натура 2000 като биолог и активист за утвърждаване. Един от експертите участвали в изграждането на коалиция "За да остане природа в България" Автор или съавтор на десетки издания  (детски книжки, плакати, дипляни, стикери, ръководства и др.) Представяла е презентации пред хиляди граждани. Активен принос за развитие на "прилепарската общност" и опазването на прилепите в България. За периода на номинация - май 2021 - май 2022 Елена Тилова организира множество събития, участия във фестивали, онлайн викторини, конкурси, презентации пред ученици и студенти, изложби и много други инициативи, част от дейностите по проектите на Зелени Балкани.