bg en

д-р Ева Филипова

23
Номинацията на д-р Ева Филипова е пряко свързана с климатичните промени. Патогенът Cryphonectria parasitica е инвазивен вид, покосил американския и обикновения кестен в цял свят. С повишаване на температурите се повишава и неговото вредоносно действие върху гостоприемниците му. В България проучване от 2018 до 2020 г. установи, че на по-ниските надморски височини 400-600 м. патогенът е засегнал здравословното състояние на всички кестенови гори до близо 60-80%. Проучването има за цел да направи първи опити за "ваксинация" на обикновения кестен и спиране на вредоносното действие на Cryphonectria parasitica. Първичните резултати са оптимистични, като следва да бъдат направени нови проучвания в бъдеще.