bg en

Доц. д-р Петър Шурулинков - награда на журито

5
Доц.д-р Петър Шурулинков е един от най-добрите специалисти по орнитология и паразитология в България, изключителен професионалист и популяризатор на научни знания. Той е част от екипа на Националния природонаучен музей. Но той не е само отдаден на науката човек, а истински обича природата на България и отдава времето и силите си за нейното опазване. С многобройните си природозащитни каузи, доц. д-р Петър Шурулинков се е превърнал в един от символите на българската природозащита. Достоен човек, който се бори за каузите, в които вярва, без да прави компромиси. Петър Шурулинков не се притеснява да застава с името си зад десетки становища и контраекспертизи срещу проекти, унищожаващи природата, некачествени доклади по ОВОС и оценки за съвместимост за строителство на Общоустройствени планове, ветрогенератори и фотоволтаици в защитени зони. Той е член е на УС на СДП БАЛКАНИ и е един от главните двигатели на Опръстенителния лагер, който се провежда всяка година край Дуранкулашкото езеро. Безкрайно отдаден на работата си, той е винаги готов да участва в демонстрации на опръстеняване на птици и да разкаже интересни истории за тях и тяхната миграция, с които привлича нови и нови доброволци и защитници на природата. "За да станеш добър и пламенен природозащитник, трябва първо да си обикнал някоя част от природата, за която да се застъпваш с цялото си сърце. Както ние за птиците" - казва той.