bg en

Георги Стефанов

7
На 17 януари, след почти 14 години във WWF България като ръководител на екипа „Климат и Енергетика“, Георги Стефанов приема ново предизвикателство. Става Началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по климатични политики в Министерски съвет. Една изключително отговорна длъжност, тъй като България трябва да навакса изоставането си от времето на управлението на климатичния скептик Нено Димов и предишните министри на околната среда и водите. Едно 20-годишно изоставане в тази най-важна и засягаща всички нас глобална тема. Той влага целия си опит и знания и допринася активно за това България да излезе от доброволната си политическа изолация в борбата с климатичните промени и да заяви своята готовност да работи и да изпълнява целите на Зелената сделка. Сред по-конкретните задачи, с които се занимава Георги Стефанов са подготовката на Националния план за възстановяване и устойчивост, Фондът за справедлив преход, Целите за устойчиво развитие – важни и пряко свързани с климата теми, които са основна част от работата в екипа на вицепремиера Борислав Сандов в Министерски съвет. Той участва и в международни и национални конференции за проблемите на климата.