bg en

Кампанията за възстановяване на белошипата ветрушка у нас - награда на публиката

1
Белошипата ветрушка е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с неприятелите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, това беше поредния вид, който в края на ХХ век, почти незабелязано изчезна от списъка на гнездящите в България видове птици. Едни го оплакаха, други дори не забелязаха, а трети като Зелени Балкани избраха завръщането му у нас за своя кауза. В резултат на техните усилия популацията на белошипата ветрушка беше успешно възстановена през 2014 г. Оттогава до днес Зелени Балкани продължават своите усилия за подпомагането на крехката популация на вида у нас. За периода на номинация - май 2021-май 2022 те проведоха множество инициативи за популяризирането и опазването на вида като "Оживялата изложба", Академия "Природа", срещи с ученици, обучения на студенти и др. А през май 2022 отново ни зарадваха с новини за успешно излюпени белошипи ветрушки в Спасителния център на организацията и в „дивата“ колония на вида в сакарското село Левка.
 
Близо 10 години след като започна дейността на Зелени Балкани, в страната ни белошипата ветрушка може да се види на три места – село Левка в Сакар, край Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора и на територията на Лукойл Нефтохим Бургас!
 
Не на последно място, завръщането на белошипата ветрушка е първото по рода си събитие по реинтродукция на изчезнал вид, не само в България, но и на Балканския полуостров. То е важен природозащитен акт, който поставя България сред страните, в които се работи за, а не срещу природата