bg en
Европейски Зелен пояс
Европейски Зелен пояс
Началото на инициативата Европейски Зелен пояс през 2003 година, води до обединяването на редица съществуващи, регионални инициативи в едно общо цяло. Днес Зеленият пояс допринася значително за “зелената инфраструктура” на Европа, служейки като гръбнак на паневропейска екологична мрежа, свързваща 24 държави. Зеленият пояс е символ на трансграничното сътрудничество и на общоевропейското културно и природно наследство.
Повече
Балкански зелен пояс
Балкански зелен пояс
Балканските страни се включват в инициативата през 1999 г., когато се създава и концепцията за Балкански зелен пояс. Най-южната част на европейският Зелен пояс е от голяма значение за биоразнообразието и ендемичните видове. Разположен предимно в планинските райони на Балканския полуостров, поясът формира изключително разнообразна мозайка от природни пейзажи, включващи девствени алпийски екосистеми, гори и степни местообитания, както и езера и крайбрежни зони.
Повече
Зеленият пояс в България
Зеленият пояс в България
Зеленият пояс включва западните и южните погранични територии на България - Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахинска, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопите, Сакар и Странджа.
Повече