bg en

Община Свиленград

5
Община Свиленград е номинирана заради неуморната им работа за намаляване на отпадъците. През изминалата година официално обявиха, че до 2025 г. общината ще трябва да достигне до не повече от 99 кг годишно нерециклирани отпадъци на жител и са първата община на картата на Zero Waste Europe.  Над 1000 домакинства имат индивидуални контейнери за разделно събиране, имат общински център за събиране на различни видове отпадъци. От 2021 г. заработи модерна инсталация за компостиране с капацитет 3 000 тона годишно, която се захранва с разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци. От началото на февруари 2022 г. в града бяха поставени и два контейнера за дрехи и обувки. Следващите стъпки са свързани с въвеждане на разделно събиране и в селата. За ангажиране на обществеността в процеса още в началото се сформира Консултативен съвет за нулеви отпадъци, в който членуват активни граждани, представители на училища, пенсионерски клубове, бизнеса, полицията, както и представители на общината и общински съветници. Номинацията е конкретно за Гергана Тонева, Иванка Димитрова и зам.кмет Мария Костадинова, защото независимо от политическата обстановка, пандемия и всички други фактори, те държат на каузата си за по-малко отпадъци. Община Свиленград предава своя успешен опит и на други общини, които искат да тръгнат по пътя на нулевите отпадъци.