bg en

Д-р Йордан Кошев

Yordan
Д-р Йордан Кошев посвещава последните 15 г. на изучаването и опазването на европейския лалугер - вид с ключова роля в тревните екосистеми. През 2020 г. лалугерът бе обявен за световно застрашен като основната причина за това е унищожаването на местообитанията му. България съхранява най-генетично богатите популации на вида, което я прави най-значимото място за нейното опазване, а в същото време видът не е защитен по нашето законодателство. Осъзнавайки сериозността на проблема през 2018 г. Йордан Кошев създава съвместно с БДЗП "План за действие за опазване на европейския лалугер. (Spermophilus citellus) в България.", който идентифицира проблемите пред опазването на вида и начертава ясна поредица от стъпки за подобряване на консервационното му състояние. След 4 години тежки преговори с отговорните институции и периоди на липса на политическа воля, планът е приет през 2022 г. Д-р Йордан Кошев от ИБЕИ-БАН е номиниран и за неуморната му работа за каузата във връзка със забраната на фермите за ценни кожи. Той има множество научни научнопопулярни статии и по този начин допринася за каузата с научнообосновани аргументи. Освен това участва активно в работата на експертни групи, има силни медийни изяви и готовност да помага винаги дори и неформално.

За повече информация:
https://www.researchgate.net/publication/360964633_Range_expansion_of_three_invasive_alien_mammals_in_Bulgaria https://www.researchgate.net/publication
https://bnt.bg/news/kakva-shte-bade-sadbata-na-norkite-i-razvadnicite-u-nas-v278860-286234news.html