bg en

Тома Белев

1
Тома Белев е символна фигура на природозащитата в България. Включвайки се като зам. министър в Министерството на околната среда и водите в коалиционното правителство, за няколко месеца успя да допринесе за придвижването на казуси, блокирани от 20 години. За Тома Белев основната задача пред сегашното управление е "да се възвърне върховенството на правото в опазването на околната среда". Той използва своя над 30 годишен опит за увеличаване и по-добро управление на защитените територии в България, за да прекъсне негативната тенденция от последните години МОСВ да не обявява нови защитени територии. С негова помощ през последните месеци бяха обявени над 10 нови защитени територии и бяха приети планове за действие за световно защитени видове. И като заместник министър Тома Белев остана верен на себе си и разкри скандални резултати от работата на предишните министри на околната среда. Като застинали с години процедури, неизпълнени ангажименти и 60 милиона, които държавата трябва днес да отдели за премахване на стари екологични щети още от времето на приватизацията. Реагира и на случая с проекта за изграждане на соларен парк в защитена зона Айтоска планина, на скандалния случай с нарушаване на бреговата ивица, появата на свлачищни процеси и заблатяване на Централния плаж, вследствие изграждане на пристанището в Черноморец, на сигнали на граждани за багер в залива Вромос. Както и на много други случаи. И въпреки че мандатът на правителството беше прекратен преждевременно Тома Белев и всички останали от екипа на министър Борислав Сандов успяха да постигнат сериозни и дълго чакани успехи за природозащитата. Като актуализирането на бюджета, така че за следващата година са предвидени над 41 милиона лева повече за политики за околна среда и климат, предприемането на мерки за спиране на наказателни процедури срещу България, спирането на емблематични неказонни строежи като този в местността "Поляните" в Синеморец и др. До септември 2021 - като член на Столичния общински съвет следи за опазването на зелените площи и управлението на публичната общинска собственост, за достъпна за велосипеди и пешеходци София.