bg en

Условия

На 22 май – Международният ден на биологичното разнообразие, Българска фондация Биоразнообразие дава старт на кампанията за номиниране на най-ярките постижения в опазването на природата и климата у нас. Специален акцент тази година е Европейският Зелен пояс! 
В продължение на 40 години “Желязната завеса” разделя Изтока и Запада в Европа. Строго-охраняваната гранична зона е дала шанс на природата да се развива, необезпокоена от човешко присъствие, в резултат на което се формира уникална екологична мрежа – Европейският Зелен пояс с дължина над 12,500 км – от Баренцово до Черно море. Така, някогашното разделение на Европа допринася за съхраняването и развитието на ценни, природни местообитания. 
БФБ работи за популяризиране на Зеленият пояс у нас вече 20 години. А през 2024-та наред с други проекти в различни райони от Зеления пояс у нас, стартираме и международния Балкански път - Две стъпки към другите  . С този проект нашият колега Петър Ванев, който е и единственият българин, прекосил трите най-дълги туристически пешеходни маршрута в САЩ -  т. нар. „Tройна корона” с дължина от 12 500 км. ще обходи пеша Балканския Зелен пояс (3500 км) и ще създаде туристически маршрут, който минава през редица защитени територии и зони.

БФБ раздава Годишните награди за 13-ти път, за да даде гласност на действията на хора, организации, компании и медии за опазване на природата в България и разчитаме на гражданската активност за откриване и популяризиране на тези позитивни примери. Очаква ни церемония в началото на октомври, когато заедно ще празнуваме успехите и постиженията на тези, които работят за природата или се борят за намаляване ефекта от климатичните промени.“ – споделя Йорданка Славова, изпълнителен директор на БФБ.
Номинирането е публично и  всеки може да предложи своите фаворити в една или повече категории, стига да се отнасят за периода 22 май 2023 – 22 май 2024 – една година на биоразнообразието. Номинациите са само положителни. 

Крайният срок за набиране на номинации в кампанията за 2024 г. е 30 август чрез формата за номинации, придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки, разпределени в 6 категории:

1. Най-успешна кампания
2. Най-добър журналистически материал
3. Активист за биоразнообразието и климата конкретна личност
4. Инициативи с локално значение
5. Политик с най-голямо внимание към българската природа и климат
6. Награда за отговорни бизнеси

Годишните награди за биоразнообразие ежегодно отличават най-активните кампании през годината, най-смелите журналисти, най-отдадените активисти и най-загрижените за природата представители на бизнеса и политиката.

И тази година номинираните ще получат оценка както от жури от изявени общественици и популярни личности, така и от публиката, която ще може да даде своя глас в социалните мрежи.

Подробности за всяка категория

1. Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
Номинирайте кампанията, акцията или инициативата, която ви е впечатлила и вдъхновила. Тя заслужава вашия глас, защото е първа по рода си, защото е креативна, защото е увлякла много хора или е постигнала конкретен резултат с национално значение. Тя може да е разрешила природозащитен проблем, да е способствала за опазването и управлението на видове, местообитания или защитени територии, може да се бори и с последиците от климатичните промени. А може просто да е засилила гражданската активност и повишила вярата на обществото в собствената му значимост. Инициативата, която номинирате, може да е на НПО, неформална гражданска група, активни граждани и доброволци, държавна институция или местната власт.

2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
В тази категория търсим най-значимата, обективна и смела публикация (разследване, предаване, видео репортаж, подкаст, фото разказ), която е провокирала отзвук в обществото и институциите. Тя е успяла да предостави нова, непозната до този момент информация по природозащитен проблем и намира отговори на значими за обществото въпроси. В категорията могат да бъдат номинирани отделни журналистически материали или серии публикувани в регионалните и национални електронни и печатни медии (печатни издания, новинарски сайтове, телевизии, радиа, подкасти, независими публикации).

3. Активист за природата
Това е категорията, в която да номинирате личности или малки групи от хора за свършеното през биоразнообразната година! 
Той/тя е запален защитник на природата, доброволец, който помага на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието и борбата с климатичните промени, или е част от такава институция/организация. Активистът може да е публична личност, застъпник на някоя кауза или дори съседите ви, които се грижат за опрашителите и фиданките като споделят своите знания с останалите. Това може да са хората, които се противопоставят на използването на пестициди, грижат се доброволно за туристическата инфраструктура или алармират за проблеми, които застрашават околната среда и биоразнообразието във вашия град или село. Той/тя може да е навсякъде: на терен, в медиите, на публични събития, в интернет, в университет, институция или организация.
 

4. Инициативи с локално значение

Знаем, че обявяването на защитени територии, воденето на съдебни дела и организирането на национални кампании не е лесна работа и ангажира множество хора, обикновено съсредоточени в големите градове. Това обаче не означава, че локалните инициативи в по-малките населени места са по-малко значими, а точно обратното – те са катализатор, провокиращ глобално действие. В тази категория може да номинирате именно инициативи от малки населени места. Това може да е кампания за спасяване на дървета в градска среда, на местната гора, река или дори почистване на квартала или училището.

  
5. Политик с най-голямо внимание към българската природа
Имаме ли политици на местно или държавно ниво, които в рамките на своите правомощия активно допринасят за опазването на природата? Знаем ли кой, дали и как включва в политическия дневен ред теми за природата и климата? Кои са политиците, които внасят законопроекти, подготвени от експерти в природозащитата, задават въпроси в българския или европейски парламент, застъпват тезите на гражданското общество с реални действия, а не само на думи? Ако ги познавате, номинирайте ги тук.

6. Награда за отговорни бизнеси
В тази категория могат да се номинират бизнеси, които не само не оказват отрицателни въздействия върху природата, а чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове и местообитания. Това могат да са както големи корпорации, които имат специални екологични програми и подпомагат природозащитни дейности и граждански инициативи, така и малки фирми, които поначало са природосъобразни и имат отношение към природата и климата. В тази категория могат да бъдат номинирани и земеделски производители, и ферми, разположени в територии с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зони и защитени територии), които разбулват мита, че опазването на природата винаги е в противовес на бизнеса.