bg en

Кампанията "Всяко едно дърво е ценно" на фондация Едно Дърво

10
Колкото по-добре познаваме дърветата в града, толкова по-добре можем да се грижим за тях, а те да се чувстват добре и да ни дават максимума от безбройните си качества за подобряване на климата, задържането на водите, пречистването на въздуха и т.н. С това верую фондация "Едно дърво" стартира своята кампания "Всяко едно дърво е ценно", с която да постави старта на създаването на дигитална карта на софийските дървета. Кампанията е съвместна инициатива на ландшафтни архитекти и софтуерни инженери, която има за цел чрез широко включване на граждани и експерти на crowdsourcing принцип да събира и актуализира данните за дървесната растителност в града в оптимизирания за мобилно ползване сайт ednodarvo.io. Данните, които генерира платформата, са отворени, за да може събраната информация да се използва свободно и да подобри грижата за дърветата в града дългосрочно.
Кампанията стартира в периода между 15 май и 12 юни 2021 със събития в 5 различни точки на София и има за цел да повиши общото познание за дървесната растителност и да допринесе за по-качественото планиране и стопанисване на зелената система в градовете чрез активното включване на гражданите в тези процеси. Само за месец и половина кампанията успява да привлече над 400 доброволци, които отбелязват на картата повече от 3000 дървета. През месец декември се провежда още една кампания за картиране на дървета, а към настоящия момент на картата има вече 12 000 дървета. Платформата има и раздел Знание с богата информация за всички дървесни видове на територията на България, техните характеристики, особености, изисквания и свойства. Инициативата е подкрепена от Mastercard и Банка ДСК, агенция Imp-Act, Софияплан, Зелена София и ОП „Паркове и градски градини“ на Столична община.

За повече информация:
Сайт на фондацията