bg en

Габриела Славова

10
Габриела Славова е активен екопазител и ековдъхновител. Любовта й към природата, изследователският й дух, нестихващият ентусиазъм към екопромяна и екомениджмънт образованието й са стабилните основи, върху които се крепи активната дейност на пазител и приятел на природното наследство на Земята. Нейният пример е ценен за българската природа и устойчивото бъдеще, защото мотивира младите да познават, опазват и ценят природата. Ежедневневната й работа с младежи се състои в организиране на лагери, обучения и инициативи, където те биват информирани и вдъхновени да се борят за едно по-добро екобъдеще. Местната активна младежка бургаска общност, ръководена от нея, иницира множество прояви като засяване на дръвчета, почистване, специални проекти за намаляване на отпадъците и рециклиране, а най-вдъхновяващите резултати са екопроектите на младежите, осъществени с нейна подкрепа и съвети (Еколагер и екофилм Първите стъпки).
Освен това любовта към природата е неизменна част от живота й, като активно защитава екоинтересите, безстрашно се бори  за опазването на защитени видове (пример за това е акцията й за спасяване на защитените Странджански лалета, за която алармира медиите) и помага на други да им се насладят и да се информират за тях, откривайки и дарявайки експонати на природонаучния музей. Габриела Славова е вдъхновяващ пример за екоактивист и нейният хъс и любов към природата ще продължават да създават ползотворни резултати в каузата за спасяването на наследството на Земята.

02-02-2024
Във връзка с излезли медийни публикации, обвързващи Габриела Славова с БФБ