bg en

Телевизия Хоби ТВ

4
Телевизия Хоби ТВ също е партньор по проекта "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти", изпълняван от Зелени Балкани заедно още с Дарик радио, Капитал и Дневник. Това им позволява активно да отразяват темите за опазване на природата и Натура 2000. За периода на номинации май 2021 - май 2022 те са реализирали 14 ТВ репортажа, които са показани над 840 пъти по трите ТВ канали на партньорите;. Създадени са и два документални филма: "Лагуната на белите птици“ и "СЕНКИ В НОЩТА: МИСТЕРИОЗНИЯТ СВЯТ НА ПРИЛЕПИТЕ" - 1ва част и "СЕНКИ В НОЩТА: УЯЗВИМИТЕ РЪКОКРИЛИ" - 2ра част.

За повече информация:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRrza0ILj30Pm9xI1D_2NbX35PICidpAg