bg en

Маргарита Доровска, директор на "Музей на хумора и сатирата", Габрово

9
Номинацията на Маргарита Доровска е за организирането и участието в поредица събития, посветени на българската природа, климатичната криза, кръговата иконимика и устойчивото развитие, някои от които са:
"Достатъчно. Разговор за екология, икономика и изкуство"
Нова конферентна зала, Софийски Университет Св. Климент Охридски
"Климатични кризи: изкуство и активизъм"
Музей на хумора и сатирата / Museum of Humor and Satire
"Нашата кауза е българската природа"
Музей на хумора и сатирата / Museum of Humor and Satire
"Устойчиви практики в дизайна и модата: издание Габрово"
Музей на хумора и сатирата / Museum of Humor and Satire
"Соларни дни в Габрово с „Грийнпийс“ – България"
Музей на хумора и сатирата / Museum of Humor and Satire
Маргарита Доровска не е типичният активист и трудно ще бъде видяна на протест или демонстрация, но нейната любов към природата се изразява във фокусиране в проблемите на климата чрез силата на изкуството. Тя организира изложби и други артистични събития, в които тези проблеми се поставят чрез тематичните творби на участниците. Най-мащабната такава артистична проява е тазгодишното габровско биенале на хумора и сатирата на тема "Икономия на средствата". Освен двете основни изложби- карикатура и съвременно изкуство- в рамките на биеналето се провеждат и съпътстващи събития, посветени на климата, ВЕИ, устойчиви практики.