bg en

Колективен иск срещу Столична община за бездействие спрямо замърсяването на въздуха

23
В резултат от заведеното съдебно дело Столична община е осъдена като причинител на замърсяването на въздуха в София. Решението е дълго, продължава 4 години и половина, но в крайна сметка съдът констатира че общината с действията и бездействията си е допуснала наднормени емисии на фини прахови частици (ФПЧ10), което е довело до риск за здравето на гражданите. В допълнение, съдът установява, че замърсяването продължава, поради което осъжда Столична община в срок до 12 месеца да предприеме ефективни мерки, част от които са:
- въвеждане на зони с ниски емисии на ФПЧ, забрана за битово горене и ограничение на транспорта в дните, при които има наднормено замърсяване;
- стимули за използване на алтернативни незамърсяващи методи за отопление;
- изграждане на цялостна свързана велосипедна мрежа, която да позволява лесно и безопасно придвижване между отделните квартали;
- анализ на възможностите за изграждане на етажни паркинги в жилищните и търговските зони и увеличаване на наличните буферни паркинги;
- анализ на това защо не се повишава използването на градския транспорт.
Това е голям успех за софиянци и България, тъй като показва, че гражданите могат с общи усилия чрез колективни искове да отстояват правата си на чист въздух и чиста околна среда. Зад организацията на този колективен иск и за успешното проверждане на това дълго дело стоят инициативната група за чист въздух на София (https://chistvazduh.org/), За Земята, Спаси София, Център за независим живот, Асоциация„Диабет тип 2”, както и адвокатите - Dimo Gospodinov, Александър Коджабашев, Иван Велов / Ivan Velov и Христо Христев, както и дарителите, които подпомагат разноските по делото.