bg en

Кампанията „Вода или въглища?“ на Грийнпийс България

26
Точно месец преди вторите парламентарни избори за годината активисти на „Грийнпийс“ – България поставиха банери с надпис „Вода или въглища?“ на над 13 ключови места в района на Маришкия въглищен басейн. Чрез тази демонстрация активистите целят да напомнят за нуждата да преосмислим важността на водата за поддържането на живота в природата. Както и да вкарaт проблема за използването на вода в енергетиката в обществения дебат като още една причина за трансформация на енергетиката към възобновяеми източници. „Необходимото количество вода за енергетика е притеснително. В допълнение към това водите в районите на въглищни централи са редовно в лошо екологично състояние. Последствията биха могли да бъдат изчерпване на водните ресурси, каквото вече видяхме през 2020 г. в яз. Студена, яз. Жребчево и на други места в страната. Смятаме, че тези, които искат да управляват, следва да имат визия и план за използването на водните ресурси на България,“ сподели Меглена Антонова, координатор на кампаниите в „Грийнпийс“ – България. „Грийнпийс“ – България от години настоява правителството да се ангажира с конкретна дата за отказ от използване на въглищата в енергетиката, по подобие на съседките ни Гърция и Румъния. Енергийният преход има огромно социално-икономическо измерение. Трансформацията на цели региони, които дълги години са разчитали на една основна икономическа дейност, е сложна задача, която изисква дългосрочно планиране с ясни цели и ангажименти към засегнатите хора и работните им места. През месец март „Грийнпийс“ – България отправи три въпроса по отношение на състоянието и опазването на водите и използването им в енергетиката в страната. Въпросите бяха зададени към шест политически партии, които бяха претенденти за места в парламента. Две от тях изложиха своите виждания („Изправи се! Мутри вън“ и „Демократична България“), а една от тях („Има такъв народ“) насочи вниманието към експертните програми, които е разработила. Останалите три – ГЕРБ, БСП и ДПС – не отговориха на запитването. Подробен анализ на позициите на отговорилите партии, както и на предизборните програми на тези, които не отговориха, „Грийнпийс“ – България публикува на уебсайта си.