bg en

Нашата работа

БФБ работи в посока на:
  • интегриране на биоразнообразието в основни икономически сектори чрез прилагане на европейската и световна практика 
  • подкрепа за създаването и развитието на мрежата Натура 2000 чрез насърчаване на общественото участие 
  • ревизиране схемата на биосферните резервати по Програмата “Човек и Биосфера” на ЮНЕСКО 
  • създаване и подкрепа за обявяване и управление на трансгранични защитени територии

Кампании

Година на...
Година на...
Всяка година Българска фондация Биоразнообразие посвещава новата година на определен защитен вид или територия. За да го популяризираме издаваме един малък симпатичен календар в 14 страници със снимки и информация за него, правим изложби, организираме събития за деца и възрастни. 2022 година решихме да я посветим на вдъхновението от природата
Повече
Годишни награди на биоразнообразието
Годишни награди на биоразнообразието
БФБ присъжда Годишни награди за биоразнообразието от 2006 година с идеята да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. БФБ обявява набирането на номинации за Годишни награди за биоразнообразието и климата 2023Очакваме номинации във всички категории, придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки до 10 юли. 
Повече

Пространства