bg en

Нашата работа

БФБ работи в посока на:
  • интегриране на биоразнообразието в основни икономически сектори чрез прилагане на европейската и световна практика 
  • подкрепа за създаването и развитието на мрежата Натура 2000 чрез насърчаване на общественото участие 
  • ревизиране схемата на биосферните резервати по Програмата “Човек и Биосфера” на ЮНЕСКО 
  • създаване и подкрепа за обявяване и управление на трансгранични защитени територии

Кампании

2024
Година на...
Всяка година Българска фондация Биоразнообразие посвещава новата година на определен защитен вид или територия. За да го популяризираме издаваме един малък симпатичен календар в 14 страници със снимки и информация за него, правим изложби, организираме събития за деца и възрастни. 2024 година решихме да посветим на дюните
Повече
2024
Годишни награди на биоразнообразието
БФБ присъжда Годишни награди за биоразнообразието от 2006 година с идеята да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. БФБ обявява набирането на номинации за Годишни награди за биоразнообразието и климата 2024Очакваме номинации във всички категории, придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки до 30 август. 
Повече

Пространства