bg en
2024
Година на...
Всяка година Българска фондация Биоразнообразие посвещава новата година на определен защитен вид или територия. За да го популяризираме издаваме един малък симпатичен календар в 14 страници със снимки и информация за него, правим изложби, организираме събития за деца и възрастни. 2024 година решихме да посветим на дюните
2024
Годишни награди на биоразнообразието
БФБ присъжда Годишни награди за биоразнообразието от 2006 година с идеята да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. БФБ обявява набирането на номинации за Годишни награди за биоразнообразието и климата 2024Очакваме номинации във всички категории, придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки до 30 август.