bg en

Foodobox.com - награда на публиката и на журито

7
В основата на Foodobox стои стремежът за намаляването на разхищението на храна - те събират хранителни стоки с изтичащ срок на годност и предлагат "спасяването им" чрез поръчка от приложение. По този начин се включват в борбата с разхищението на ресурси и допринасят за намаляването на емисии в атмосферата. https://foodobox.com/ По-малко изхвърлена храна означава по-малко вредни емисии в атмосферата и по-малко излишни ресурси за нейното производство. С всяка спасена кутия-изненада оползотворяват ресурсите, вложени в приготвянето на храната. Освен това, предотвратяват тя да отиде на сметището, където от разграждането й се отделят газове като метан и въглероден диоксид. Foodobох e единственото по рода си мобилно приложение, борещо се с този проблем. Спомагат и за популяризиране на малки и средни бизнеси, които предлагат локално приготвена храна, здравословни и пресни продукти. Те са млади, амбициозни и вървят устремено напред към привличането на съмишленици и клиенти, така че да разрастнат мрежата си от бизнеси, с които работят. Инициативата е спасила над 2000 кг храна за изминалата 1 година, а е едва в началото на развитието си.