bg en
Едно от основните направления в дейностите ни е свързано с обучението на младите бъдещи природозащитници. Ние вярваме, че именно чрез повишаване на общата култура и екологичното образование сред младите хора ще предизвикаме и промяна в политиката по опазването на околната среда у нас.
Затова създаваме съвременни модели за обучение по консервационна биология като: 
  • разработваме програма за следдипломна квалификация за управление на защитени територии; 
  • финансираме разработването на дипломни работи за интегриране на научните аспекти в опазването на биоразнообразието; 
  • организираме студентски конференции, младежки природозащитни лагери, конкурси, презентации.
Студентски дипломни работи
Студентски дипломни работи
Българска фондация Биоразнообразие обявява Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии.
Повече